Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

22 marca 2021

Od dziś pracujemy zdalnie

Okres od 22 marca do 9 kwietnia br. to czas nauki zdalnej.

Naukę zdalną rozpoczęły dziś również klasy 1-3. Szkoła , zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000050201.pdf), zapewnia zajęcia stacjonarne dla uczennic klas 1-3, których rodzice są zaangażowani w zwalczanie pandemii oraz umożliwia zajęcia na terenie szkoły tym uczennicom, które nie mają możliwości uczenia się zdalnie w miejscu zamieszkania.