Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

15 października 2016

Po konferencji ROK-ów

Ogólnopolska Konferencja ROK-ów odbyła się w Gdańsku 1 października 2016

1 października 2016 roku w Gdańsku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę, w ramach której ROK-owie z gdańskich szkół i przedszkola Fregata mogli spotkać się z ROK-ami podobnych placówek z innych polskich miast (m.in. z Warszawy, Poznania, Wrocławia) i zgłębić temat zaangażowania rodziców we współpracę ze szkołą czy przedszkolem w celu budowania optymalnego środowiska edukacyjnego i wychowawczego dla naszych dzieci. W ramach spotkania mieliśmy okazję wysłuchać dwóch wykładów, a ponadto wziąć udział w warsztatach.


Pierwsza prelegentka – Katarzyna Szymala – współtwórczyni programów wychowawczych dla szkoły dla dziewcząt „Strumienie” w Warszawie – mówiła o pięknym zadaniu stawania się osobą: o wyzwaniach z tym związanych, o tym, co przeszkadza nam uznać to zadanie za ważne, a także o pozytywnych trendach. Katarzyna Szymala, powołując się na słowa papieża Franciszka, zachęcała do bycia wdzięcznym i pokornym, do przebaczania i bycia w dialogu z innymi poprzez szukanie tego, co nas łączy. Warto zadawać sobie pytanie: po co to robię? a nie: co z tego będę mieć? Ważne, aby być zawsze w zgodzie z sobą, szanować siebie na tyle, by nie czuć się ograbianym, kiedy daje się coś z siebie.


Drugi prelegent – Wojciech Dąbrowski – ojciec pięciorga dzieci, który szkoły spersonalizowane zna z rodzinnego i zawodowego doświadczenia od kilkunastu lat – jako doświadczony ROK-man mówił o roli i zadaniach ROK-ów w szkole i przedszkolu. Głównym i najważniejszym zadaniem Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę jest dbanie o dobrą atmosferę wśród Rodziców, Dzieci, Nauczycieli i Dyrekcji. Wcześniej jednak prelegent wyjaśnił założenia placówek typu Fregata, które powstały jako „szkoły rodzin”, gdzie najważniejsi są Rodzice jako pierwsi wychowawcy. Wojciech Dąbrowski podkreślił przy tym, że Rodzice zarządzanie szkołą powierzyli wykwalifikowanym osobom, wobec których powinni mieć zaufanie, a także okazywać im szacunek i lojalność.


Agnieszka i Krzysztof Tyralikowie – rodzice sześciorga dzieci i doświadczeni moderatorzy Akademii Familijnej – poprowadzili warsztaty zatytułowane „ROcK and ROLL czyli o rokowaniu w praktyce”. Pierwsza część warsztatów poświęcona była analizie konkretnego przypadku, która doprowadziła do następujących wniosków: ROK-owie nie są od załatwiania spraw pozostałych Rodziców, mogą pokierować ich do odpowiednich osób, które są w stanie rozwiązać ewentualne problemy poszczególnych Rodzin. Ważne jest, abyśmy pamiętali, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za atmosferę, jaka panuje w przedszkolu i w szkole; jeżeli coś nas martwi, albo nam się nie podoba, starajmy się od razu trafić do osób, które są w stanie rozwiązać naszą sprawę. Druga część warsztatów opierała się na pracy w czterech grupach, każda pracowała nad innym tematem, związanym z ROK-owaniem (m.in. organizacją różnych wydarzeń i uroczystości, ładowaniem baterii przez ROK-ów). W czasie tych rozmów doszliśmy do interesujących wniosków. Ważne jest, abyśmy znali Rodziny kolegów i koleżanek naszych dzieci, żeby się poznać, trzeba spędzić ze sobą trochę czasu, zorganizować spotkanie. Warto pamiętać swój zachwyt nad naszymi szkołami i przedszkolem, który towarzyszył nam, kiedy wchodziliśmy do projektu, pragnienie, by być częścią tego wspaniałego pomysłu, by go współtworzyć. Warto przypominać sobie, dlaczego tu jesteśmy, pytać nie co z tego będę mieć?, ale po co to robię?