Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

18 kwietnia 2020

Szkoła dla dziewcząt czy szkoła koedukacyjna?

Uczennice szkół żeńskich lepiej potrafią się uczyć, mają większe ambicje naukowe, bardziej wierzą w siebie.

Badania naukowe wskazują kilka kluczowych obszarów, iż o szkołach dla dziewcząt można powiedzieć, że widać, że przygotowują swoje uczennice do osiągania bardzo dobrych wyników edukacyjnych i odnoszenia sukcesów później, w życiu zawodowym i osobistym.

Opierają się na danych pochodzących ze szkół dla dziewcząt i szkół koedukacyjnych można wskazać następujące przewagi szkół żeńskich:

  • świetnie opanowane umiejętności uczenia się
  • wysoki poziom zainteresowania nauką
  • wiara w siebie
  • zaangażowanie społeczne
  • na wyższym poziomie ukształtowane kompetencje kulturowe
  • rosnące zaangażowanie w politykę.

Więcej w zakładce: http://www.szkoladladziewczat.pl/rekrutacja