Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

13 czerwca 2018

Zdaniem amerykańskich naukowców szkoły dla dziewcząt...

  • pomagają dziewczętom odkryć potencjał i uczą jego wykorzystania już w młodym wieku
  • absolwentki tych szkół sześć razy częściej wybierają studia na kierunkach matematycznych i przyrodniczych oraz trzy razy częściej na kierunkach inżynierskich w stosunku do absolwentek szkół koedukacyjnych
  • to nie szkoły z dziewczętami.

Zastanawiasz się nad szkołą dla dziewcząt?

Zachęcamy rodziny do wspólnego z córkami zastanowienia się jaka jest obecna szkoła Twojej córki:

  • czy dziewczęta są w niej szkolnymi liderami? czy są gospodarzami klas, redaktorami szkolnych gazetek
  • czy dziewczęta są aktywnie zachęcane do udziału w życiu klas?
  • czy są dziewczęta, które na lekcjach matematyki i nauk przyrodniczych przewyższają chłopców?

Co mówią uczennice szkół dla dziewcząt z amerykańskiego stowarzyszenia National Coalition of Girl's School można zobaczyć i wysłuchać tutaj: na stronie National Coalition of Girl's School