Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

Grono pedagogiczne

Katarzyna Przybył-Tamowicz
Dyrektor Szkoły dla Dziewcząt


Marzena Popławska
Wychowawczyni II klasy

Jestem absolwentką Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, na kierunku pedagogika,
w zakresie pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej. Ukończyłam także studia podyplomowe
z edukacji przedszkolnej i zintegrowanej w Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni. We Fregacie jestem od sierpnia 2009 r. Za najcenniejsze w tym projekcie edukacyjnym uważam ścisłą współpracę na linii dom-placówka. Praca z małymi ludźmi daje mi dużo satysfakcji, ale także
i radości, ponieważ dzięki nieprzewidywalnej dziecięcej wyobraźni każdy dzień jest inny. W pracy oprócz przekazywania wiedzy staram się wspierać kształtowanie w dzieciach prawidłowych postaw społecznych. Metody pracy dostosowuję do tematu, umiejętności i zdolności dziecka. Prywatnie lubię poznawać nowe miejsca, ale i tak najchętniej wracam w Bieszczady. Pochodzę z rodziny leśników
i pewnie dlatego z zapałem zgłębiam tajniki przyrody. Uważnie śledzę wszelkie rozgrywki sportowe, od lekkoatletyki poprzez gry zespołowe aż po dyscypliny zimowe. Po pracy można mnie spotkać m.in. na ścieżkach rowerowych, na meczu siatkarskim lub szczypiorniaka, a także w filharmonii lub na koncercie muzyki rockowej.


Katarzyna Halman
Wychowawczyni III klasy

Ukończyłam studia z edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Akademii Pomorskiej
w Słupsku. Zaowocowały one rozpoczęciem pracy w szkole podstawowej oraz podjęciem decyzji
o dalszym rozwijaniu muzycznej pasji na kierunku dyrygentura chóralna na Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. Kształciłam się również z zakresu emisji i higieny głosu na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obecnie muzyka pozostaje moją pasją. Całkowicie oddaję się temu, co robię: od kilkunastu lat śpiewam w chórach „Cartusia” i „Kakofonia”,
a jednocześnie jestem dyrygentem „Canto Amici” z Matemblewa. Równie wielką radość sprawia mi praca z dziećmi, stąd edukacja wczesnoszkolna stała się moim kolejnym wyborem. Ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na WSSE w Gdańsku. Dużo od siebie wymagam i dlatego nie boję się też wymagać od innych. Stawiam więc przed swoimi podopiecznymi codziennie nowe wyzwania, z dumą przyglądając się temu, jak sobie radzą, aby później wraz z nimi cieszyć się z osiągniętych efektów. Satysfakcji płynącej z możliwości odkrywania przed dziećmi świata nie da się porównać z czymkolwiek innym.


Dominika Bardo, nauczycielka plastyki i techniki, obecnie na urlopie macierzyńskim.


Katarzyna Burek
Wychowanie fizyczne


Monika Chwiej
Przyroda, biologia, chemia. Obecnie na urlopie macierzyńskim.

Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie – kierunek biologia – na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz chemię dla nauczycieli w Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku. Długo byłam w harcerstwie, co dało mi umiejętności do przewodzenia grupą i poszukiwania ciekawych pomysłów. Już w liceum wiedziałam, że moim powołaniem jest nauczanie. W Projekcie Edukacyjnym Fregata pracuję od 2017 r. Moim celem jest, by uczennice przychodziły na lekcje
z uśmiechem i radością. Chcę być dla nich nauczycielem-przyjacielem oraz przewodnikiem po wiedzy. Zawsze staram się wykorzystywać metody aktywizujące podczas zajęć. Nie lubię siedzenia w ławkach! Staram się każde zjawisko obrazować uczennicom poprzez doświadczenia, więc często przychodzę do pracy z całą torbą różnych przyrządów i materiałów. Jestem nauczycielem, który bardzo kocha swoją pracę, a ponadto wizażystką, gdyż skończyłam szkołę wizażu i stylizacji. Uwielbiam również robić zdjęcia i uważam się za wielką miłośniczkę zwierząt.


Joanna Kozyrska-Sieczak
Muzyka

Marta Szyszka
Wychowawczyni VI klasy,
Matematyka, z
ajęcia komputerowe

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim, zdobywając tytuł magistra matematyki, specjalność nauczycielska. Zamiłowanie do matematyki rosło we mnie już od najmłodszych lat. Podczas pierwszych praktyk w szkole stwierdziłam, że to jest zajęcie, któremu chcę poświęcić się w przyszłości – rozwijać własną pasję do matematyki i móc się nią dzielić z innymi.Podczas zajęć z matematyki we Fregacie staram się pokazywać uczennicom, że matematyka jest fascynująca, bo dzięki niej możemy dostrzec i zrozumieć piękno otaczającego nas świata. Ważne jest dla mnie również, by uczennice potrafiły posługiwać się poprawnym językiem matematycznym. Chcę, by słysząc słowo „matematyka”, oczekiwały nowego, ciekawego wyzwania, którego podejmą się pełne chęci i zapału (i nie będą się bać!), a rozwiązanie zadania sprawi im wiele radości i satysfakcji. Czas wolny spędzam na wyprawach rowerowych, spacerach oraz zagłębieniu się w ulubionej lekturze.

Zespół nauczycielski:
Katarzyna Halman
Sandra Liczmańska
Katarzyna Cisak
Izabela Jarzębska
Marzena Popławska
Monika Wierzbicka
Paulina Węsierska
Marta Nowak
Katarzyna Świstek (Burek)
Marlena Gaszyńska
Joanna Kozyrska-Sieczak
Marzena Kołtoniak
Małgorzata Łangowska
Anna Trynkler-Zalaszewska
Agnieszka Borowiec
Sylwia Włodarczyk
Anna Borowska
Iwona Olbryś
Jasmina Al-Douri
Monika Urbaniak