Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

Kształcenie dziewcząt

W Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dziewcząt „Fregata” kształcenie w klasach niekoedukacyjnych oparte jest na wartościach oraz metodach dostosowanych do specyficznych potrzeb i preferencji uczennic. Poniżej prezentujemy kilka istotnych założeń naszej edukacji, które, zaczerpnięte ze światowych autorytetów, wyznaczają ścieżki Fregatowego wychowania.

  • Przede wszystkim wychodzimy z założenia, że dziewczęta powinny wzrastać w otoczeniu, które je wspiera, a zatem najlepszym środowiskiem pozwalającym na to i temu sprzyjającym jest szkoła dla dziewcząt. Naszym zamierzeniem jest, by była ona czymś więcej niż tylko organizacją, dlatego oparliśmy ją na zbiorze zasad i dobrych praktyk, dzięki którym dziewczęta mogą być wychowywane, zachęcane do wyzwań oraz które sprawią, że poczują się silne i pewne siebie.
  • Jesteśmy przekonani, że w procesie rozwoju dziewcząt niezastąpioną rolę pełnią rodzice i nauczyciele. Niezbędna jest ich otwartość na potrzeby i pragnienia dziewcząt, a także zdolność dialogu dotyczącego budowania ich ścieżki edukacyjnej. W naszej codziennej pracy wiele miejsca poświęcamy ścisłej zależności między wychowaniem w domu i w szkole, rozwijając predyspozycje dziewcząt również w tutoringu rodzinnym.
  • Ponadto zwracamy uwagę na to, aby rodzice i nauczyciele chwalili wysiłek, jaki dziewczęta wkładają w naukę. Jest dla nas oczywiste, że to, w jaki sposób postrzegają one swój intelekt, wpływa na ich podejście do nauki i motywację do poznawania i doświadczania nowych obszarów życia.
  • Zależy nam na budowaniu akademickiego i bliskiego potrzebom społecznym klimatu placówki, ponieważ daje on dziewczętom poczucie bezpieczeństwa i spokoju, także jest dla nich na tyle fascynujący, że każda z nich ma odwagę sięgać poza własne granice. Nieustannie motywujemy uczennice do nieszablonowego myślenia, zadawania pytań, przeprowadzania eksperymentów, debat w klasie.
  • Współpraca dzieci ma dla nas wielką wartość edukacyjną. Dlatego zachęcamy dziewczęta do realizacji wspólnych celów w wielu zadaniach i projektach. Tym samym gwarantujemy każdej z nich świadomość przynależności do grupy rówieśniczej, co wiąże się z poczuciem akceptacji, tak istotnym w szkolnym środowisku.
  • Każdą z dziewcząt traktujemy indywidualnie, mając jednak na uwadze to, że nauka
  • to doświadczenie społeczne, wymagające wspólnego podejmowania działań i osiągania celów.
  • W czasie zajęć zachęcamy uczennice do podejmowania ryzyka i sprawdzania swoich zdolności we współpracy z innymi. Dziewczęta na co dzień pracują ze sobą w sposób umożliwiający im wyrażanie własnych opinii i argumentowanie ich. Jest to możliwe dzięki poczuciu bezpieczeństwa, które gwarantuje im środowisko szkoły dla dziewcząt.
  • Naszym celem jest, aby dziewczęta kończące naukę były przygotowane intelektualnie, fizycznie, psychicznie i duchowo do radzenia sobie i z sukcesami i trudnymi wyzwaniami, a nawet porażkami na każdej płaszczyźnie, którą dla siebie wybiorą. Staramy się również, by rozumiały potrzebę ciągłego rozwoju rozpoznawanego w sobie potencjału.