Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

Projekt Edukacyjny FREGATA jest jedną z najważniejszych inicjatyw Stowarzyszenia Kulturalnego Wspierania Edukacji i Rozwoju SKWER, skierowaną do całych rodzin.

Stowarzyszenie prowadzi obecnie Przedszkole Niepubliczne „Fregata”, Niepubliczną Szkołę Podstawową
dla Dziewcząt „Fregata” oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową dla Chłopców „Fregata”. Do przedszkola i obu szkół uczęszcza ponad 271 dzieci ze 150 rodzin uczestniczących w projekcie.