Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

Rada Zarządzająca

Katarzyna Przybył-TamowiczKatarzyna Duchlińska
Koordynator ds. Współpracy z RodzicamiKatarzyna Halman
Dyrektor dydaktycznyMagdalena Michalska-Meck
Skarbnik ZarząduMarzena Popławska
Wicedyrektor ds. Wychowawczych


Katarzyna Halman
Anna Borowska
Marta Szyszka
Marzena Popławska
Katarzyna Przybył-Tamowicz