Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

Szkoła dla Dziewcząt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt „Fregata” została utworzona w 2011 r. Jest jedną z trzech placówek Projektu Edukacyjnego FREGATA stworzonego przez Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju SKWER.

Rodzicom, którzy powołali do życia szkołę, zależało na całościowym i zrównoważonym rozwoju dzieci obejmującym całego człowieka – jego ciało, umysł, wolę i uczucia. Realizacji tego założenia sprzyja kształcenie w klasach niekoedukacyjnych, oparte na uznanych wartościach i metodach dostosowanych do specyficznych potrzeb i preferencji dziewcząt. We „Fregacie” w codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej z uczennicami szczególną uwagę zwraca się na wykorzystanie ich potencjału do pracy nad sobą. Dba się również o rozwój odwagi i entuzjazmu dziewcząt do zdobywania wiedzy, zwłaszcza w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Ich zainteresowania lingwistyczne rozwijane są na zajęciach z języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i kaszubskiego. Uczennice mają również szansę brać udział w wielu konkursach
i projektach tematycznych z różnych dziedzin wiedzy. Dzięki współpracy AWFiS dziewczęta mogą korzystać obiektów AWFiS. Wiele zajęć i zadań realizowanych jest na świeżym powietrzu,
w urokliwym otoczeniu Parku Oliwskiego.

Kształcenie dziewcząt

Równi, ale różni

Filmowa opowieść o szkole

Przewodnik

Cel:

maksymalny rozwój każdej uczennicy

Metoda:

personalizacja kształcenia
i metod wychowawczych

Narzędzia:

1. tutoring rodzinny

2. indywidualne plany edukacyjne