Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

Szkolne zasady

UCZENNICA:

 • Przychodząc do szkoły przed godz. 7.15, czeka na otwarcie poza budynkiem.
 • Jeśli przed godz. 7.15 szkoła jest już otwarta, może w niej przebywać wyłącznie wtedy, kiedy pozostaje pod opieką rodziców.
 • Punktualnie przychodzi na lekcje i spotkania.
 • Spóźniona czeka w sekretariacie do następnej lekcji. Rodzice są zobowiązani pisemnie wyjaśnić wychowawcy powód spóźnienia.
 • Zobowiązana jest przeprosić wszystkich, których spóźnienie dotyczy oraz podać jego powód.
 • Współpracuje z koleżankami.
 • Nie wyklucza i nie dyskryminuje innych członków szkolnej społeczności, zarówno
 • słownie, jak i gestem oraz nie zachowuje się wobec innych w brutalny sposób.
 • W przypadku złego samopoczucia zgłasza się do wychowawcy, opiekuna lub dyrektora.
 • Przekazuje wychowawcy pisemną informację od rodziców dotyczącą konieczności wyjścia poza teren szkoły w czasie lekcji. Wychowawca wyraża ewentualną zgodę pisemnie na dokumencie, odnotowując godzinę wyjścia i powrotu uczennicy do szkoły, a następnie dołącza go do dokumentacji szkolnej. (Prosimy o nienadużywanie takich sytuacji.)
 • Zabiera głos wtedy, kiedy ma na to pozwolenie nauczycielki.
 • Słucha w ciszy wypowiedzi innych osób.
 • Bez dyskusji stosuje się do poleceń nauczycielki.
 • Notuje zadania domowe w agendzie i przynosi odrobione w ustalonym terminie.
 • Porusza się po szkole wg ustalonych zasad.
 • Wchodzi i wychodzi z kaplicy, zachowując ciszę.
 • Spożywa obiad wyłącznie w stołówce.
 • Nie wchodzi do pomieszczeń, do których ze względów bezpieczeństwa, nie ma dostępu (np. na poddasze).
 • Dba o swój plecak i inne przedmioty tak, aby nie utrudniały poruszania się po szkole.
 • Dba o porządek na terenie szkoły, wyrzuca śmieci do kosza, nie okleja mebli, nie pisze po nich itp.
 • Nosi zgodny z regulaminem strój szkolny.
 • Nie nosi biżuterii, nie używa lakieru do paznokci.
 • Nie przynosi do szkoły gum do żucia i aerozoli.
 • Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków psychoaktywnych. Uczennica niestosująca się do tych zakazów może zostać usunięta ze szkoły.
 • Opuszcza szkołę pod opieką rodziców. Szkoła kończy pracę o godz. 17.00. Rodzice odbierający uczennicę są zobowiązani telefonicznie uprzedzić nauczyciela świetlicy o swoim ewentualnym spóźnieniu (+48 505 492 202) oraz pokryć koszty z tym związane zgodnie z obowiązującym regulaminem wnoszenia opłat.