Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

Z dala od siebie, ale..

Z dala od siebie, ale razem - przewodnik po szkole w czasie pandemii

Rozprzestrzenianie zakażeń wirusem COVID-19 spowodowało, że od końca drugiego trymestru uczennice i nauczycielki pracują z dala od szkoły, bez możliwości osobistego kontaktu. Nie zmieniło to naszego podejścia do misji i wartości Fregaty, zmienił się sposób ich realizacji. Termin powrotu do pracy w formie sprzed pandemii na razie nie jest znany.

Nadal naszym celem jest wszechstronna edukacja każdej uczennicy i praca nad charakterem - zachęcanie do rozwoju w cnotach (szczerość, pracowitość, wytrwałość, samodyscyplina, hojność, powściągliwość i pogoda ducha),dbaniem o relacje,jak zawsze we współpracy z rodzicami i z pomocą tutora.

Nawet restrykcyjnie stosując się do zaleceń specjalistów od zwalczania epidemii, każdy z nas może zarazić się wirusem COVID-19, zagrożenie jest realne i wywołuje u części osób emocje takie jak strach, lęk, burzy poczucie bezpieczeństwa. Brak poczucia bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży jest często powodem m.in. trudności w uczeniu (zaburzeń poznawczych). Stąd ważne jest, aby nie pozostawiać młodych ludzi bez rozmowy na temat tego co się dzieje dookoła; czasem znalezienie czasu na wyjaśnienie co się obecnie dzieje, poświęcenie dzieciom czasu, powinno być ważniejsze od wykonania swoich obowiązków zawodowych, czy wypełnienia szkolnego planu. Dzieci są od nas zależne, potrzebują naszego wsparcia szczególnie w czasie pandemii.

Jesteśmy fizycznie od siebie oddaleni, ale pozostajemy ze sobą w kontakcie, troszcząc się o siebie nawzajem, wierząc, że nowe okoliczności stanowią dla każdego z nas szanse na zdobycie nowych umiejętności. Podporządkowując się zaleceniom specjalistów, z nadzieją patrzymy w przyszłość czekając na spotkanie w szkolnych murach.

Zespół Szkoły dla Dziewcząt

Gdańsk, 24 marca 2020

Jak wygląda praca Szkoły dla Dziewcząt w czasie pandemii?

1. Komunikacja:

Dziennik elektroniczny - przez dziennik przekazujemy komunikaty o charakterze ogólnym i urzędowym (np. zalecenia władz oświatowych), odnotowujemy obecności (e-obecność, e-nieobecność) oraz tematy lekcji.

Email – przez email wychowawcy przekazują pakiety materiałów na kolejne dni pracy dla poszczególnych klas, poprzez email część nauczycieli przedmiotów odbiera prace wykonane przez uczennice.

Teams (platforma Office 365) – rozmawiamy (telefon i czat), prowadzimy lekcje (również rejestrujemy) i konsultacje on-line dla uczennic, tutoring, rozmowy z rodzicami; zamiast spotkać się w szkole z uczennicami i rodzicami, spotykamy się w aplikacji Teams.

2. Plan dnia zamiast planu lekcji, przede wszystkim systematyczność:

Żeby pomóc uczennicom w zarządzaniu sobą w czasie oraz odpowiedzieć na wymagania władz oświatowych (tygodniowej liczby godzin w planie każdej klasy oraz tego czego powinny w danych klasach nasze uczennice się nauczyć) i oczekiwania rodzin, zachowaliśmy plany lekcji sprzed pandemii, różnicując sposób realizacji poszczególnych lekcji (lekcje online, praca własna uczennicy, konsultacje online, odsłuchanie zarejestrowanej lekcji), wpisując je w plan w taki sposób, żeby ograniczać czas pracy przed ekranem.

Lekcje on-line-są wpisane w planie w konkretnym terminie.Warto, aby uczennica była na nich obecna w czasie rzeczywistym. Lekcje są nagrywane i dostępne wyłącznie dla uczennic przypisanych do danej lekcji.

Konsultacje online- również mają swój termin. Zachęcamy, aby uczennice na bieżąco zapoznawały się z zagadnieniami na dany tydzień i konsultowały się z nauczycielkami, kiedy materiał jest dla nich niezrozumiały.

Czas pracy samodzielnej- pozostawiamy ustaleniom rodzinnym.To co ważne, to warunki pozwalające na skupienie (uporządkowane miejsce, cisza).

3. Egzamin 8-klasisty:

Egzamin został przełożony i odbędzie się najprawdopodobniej w terminie 16-18 czerwca 2020.

4. Ocenianie zamieniamy na docenianie:

Zależy nam na tym, aby uczennice pracując zdalnie, w środowisku rodzinnym, jak najlepiej wykorzystywały czas na rozwój. Ważne jest, aby pracowały nie tylko kiedy mają osobę dorosłą obok siebie, zależy nam na rozwoju odpowiedzialności za swoje postępy edukacyjne, podstawową motywacją do nauki powinna być szczera chęć zdobycia wiedzy, a nie przyznana ocena cyfrowa. Dbając o to, aby jak najlepiej wykorzystać ten specyficzny czas nauki, zdecydowaliśmy, że najlepszym sposobem informowania o postępach uczennic w nauce, będzie przejście na ocenianie kształtujące.  

Do tej pory w Szkole dla Dziewcząt łączyliśmy i stosowaliśmy dwa sposoby oceniania – ocenianie sumujące oraz ocenianie kształtujące. 

W praktyce oznacza to, że: 

  • każdy z nauczycieli zapowie swoim uczniom, które prace będzie oceniał (kształtująco); 
  • dla każdej pracy podlegającej ocenie uczennica otrzyma tzw. kryteria sukcesu,nacobezu  (zestaw pytań, na podstawie, których sama oceni, jak pracę wykonała); 
  • na temat każdej pracy(aktywności) podlegającej ocenie,uczennica otrzyma informację zwrotną od nauczyciela o tym co zrobiła dobrze, co źle, jak powinna poprawić pracę oraz wskazówki, jak może się dalej rozwijać;  
  • tradycyjne stopnie pojawią się na koniec roku, ocena końcoworoczna będzie oceną za cały rok pracy. 

5. Zadania do wykonania w ramach pracy samodzielnej

Zadania są częścią zarówno pracy ucznia w szkole, jak i w domu. Może je zlecić jedna osoba drugiej, można je wyznaczyć sobie samemu do wykonania.

Dlaczego zadajemy?

Uczenie się w szkole jest częścią procesu zdobywania nowych umiejętności i wiedzy w ciągu całego życia człowieka. Różne zadania formułowane przez nauczycieli mają przede wszystkim na celu wykształcenie umiejętności uczennic na odpowiednim do wieku poziomie;od umiejętności fundamentalnych takich, jak czytanie i pisanie w klasie 1, po umiejętność argumentowania i wyrażania swojego stanowiska pisemnie w klasach starszych. Obecnie, kiedy uczennice wykonują całą pracę w domu, tym bardziej ważne jest wskazanie przez nauczycieli, jakie zadania (ćwiczenia, karty pracy, inne czynności) powinna wykonać uczennica, żeby posiąść konkretne umiejętności. Reasumując, nauczyciele formułują zadania po to, aby uczennice rozwinęły konkretne umiejętności w odniesieniu do wieku. Stąd np. w klasie 1 zadania dotyczą kreślenia liter i czytania.

Forma:

Obecnie zadania opracowywane są przez nauczycielki w formie przesyłanych emailem kart pracy i/lub za pomocą karty zadania w aplikacji Teams. W najbliższym czasie, będziemy starali się przenieść całkowicie zadania do aplikacji Teams, co ułatwi nam wykonywanie i odsyłanie zadań przez uczennice oraz odbieranie i weryfikowanie zadań przez nauczycieli.

6. Tutoring rodzinny:

Tutoring pozostaje ten sam, jeśli chodzi o cel. Zmienia się rola tutora: tutor w obecnej sytuacji nie będzie mógł - jak dotąd - informować o postępach w szkole, ale nadal może służyć radą i pomocą ws. edukacyjnych i wychowawczych

Termin – do końca czerwca powinno odbyć się kolejne,trzecie spotkanie tutoringowe, tutorzy skontaktują się z rodzinami do końca kwietnia, żeby ustalić terminy spotkań.

Forma – spotkanie w Teams, ew. telekonferencja.

7. Biblioteka szkolna:

Pani Klaudia Kostrzewa, szkolna bibliotekarka proponuje zamawianie książek za pomocą e-maila (klaudia.kostrzewa@fregata.edu.pl) z możliwością odbioru/zwrotu w ustalonym terminie.

8. Terapia pedagogiczna:

Terapia pedagogiczna odbywa się wg zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii, przy pomocy aplikacji Teams. Rodziców uczennic, które nie mają opinii, ale mają trudności w uczeniu, prosimy o kontakt z tutorami albo wychowawcami.

9. Psycholog szkolny i pomoc psychologiczna:

Zajęcia z psychologiem szkolnym odbywają się wg planu sprzed zmiany organizacji pracy szkoły. Poza tym, jeśli uczennica lub rodzice widzą potrzebę skorzystania z pomocy psychologa szkolnego, pani Anna Borowska jest dostępna (na rozmowę, wideo rozmowę) po umówieniu się przez email: anna.borowska@fregata.edu.pl.

Lista instytucji, gdzie można obecnie uzyskać pomoc:


10. Rodzice Odpowiedzialni za Klasy:

Instytucja Roków nie przestała działać, nadal służą swoją pracą innym rodzinom i szkole.

11. Wolontariat szkolny:

Wolontariat szkolny w dotychczasowej formie (praca na rzecz kół seniorów) jest na razie niemożliwy. Zachęcamy do wzajemnej pomocy w rodzinach. Opiekun szkolnego koła wolontariatu, pani Joanna Kozyrska-Sieczakna pewno znajdzie inne możliwości.

12. Komputery:

Szkoła wypożycza uczennicom, na czas pracy zdalnej, komputery ze szkolnej pracowni informatycznej.

Pomoc techniczna – ws. Pomocy technicznej dla sprzętu wypożyczonego ze szkoły można kontaktować się z panem Marcinem, szkolnym informatykiem, it@fregata.edu.pl.

13. „Kawa z dyrektorem”:

Każdego dnia, dyrektor szkoły jest dostępny dla rodziców i uczennic, zarówno telefonicznie 668 315 438, jak i mailem katarzyna.tamowicz@fregata.edu.pl.

Poza tym zapraszamy na “kawę z dyrektorem“ w piątki od godz. 9 w Teams.

14. Propozycje aktywności pozaszkolnych dla rodzin:

  • Wspólne posiłki w rodzinie jako sposób na dbanie o relacje.
  • Regularna aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.
  • Gry planszowe.
  • Wspólne oglądnie filmów (np. piątkowy wieczór filmowy), czytanie książek.
  • Pisanie pamiętnika.


15. Podziel się swoją opinią się o pracy szkoły: ankieta będzie dostępna od 24 do 30 kwietnia br. tutaj:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HSL7obFIt0izfXbJV1VHXse9AUPeIblBqqZxz3YzZA5UOE1YU1pBSTFRNjUzNDVOTzZVRkVPM1VNVi4u

16. Na koniec zachęcamy do wysłuchania webinarium Fregaty na profilu FB Olivia Business Center „Dziecko – rodzice – nauczyciele: sztuka budowania relacji