Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

Zespół szkoły

Rada Zarządzająca Szkoły dla Dziewcząt

Katarzyna Przybył-Tamowicz, dyrektor

Katarzyna Halman, wicedyrektor ds. dydaktycznych

Marta Szyszka, koordynator dla klas 4-8

Anna Borowska, koordynator ds. współpracy z rodzicami i psycholog szkolny


Wychowawcy:

Aleksandra Dąbrowska, klasa 1

Kornelia Więcek-Grzywna, klasa 2

Katarzyna Halman, klasa 3

Aleksandra Grudzińska-Dec, klasa 4

Joanna Kozyrska-Sieczak, klasa 5

Anna Będziak, klasa 6

Marta Szyszka, klasa 8Nauczycielki

Anna Będziak, nauczycielka wychowania fizycznego, wychowawczyni klasy 6


Agnieszka Borowiec, nauczycielka chemii


Anna Borowska, psycholog szkolny


Katarzyna Halman, nauczycielka ed. wczesnoszkolnej, wicedyrektor ds. dydaktycznych


Alicja Chorążewicz, nauczycielka jęz. polskiego w klasie 8


Monika Chwiej, nauczycielka biologii, chemii i przyrody

Aleksandra Dąbrowska, nauczycielka jęz. polskiego i ed. wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy 1


Marlena Gaszyńska,
pedagog, katechetka

Aleksandra Grudzińska-Dec, nauczycielka jęz. polskiego, wychowawczyni klasy 4


Izabela Jarzębska, nauczycielka jęz. angielskiego


Joanna Kozyrska-Sieczak, nauczycielka muzyki, techniki i plastyki, wychowawczyni klasy 5


Marta Nowak, nauczycielka języka angielskiego


Iwona Olbryś, logopeda


Alicja Plichta, nauczycielka języka kaszubskiego

Marzena Popławska, nauczycielka ed. wczesnoszkolnej

Weronika Potocki, nauczycielka języka angielskiego

Barbara Reizer, nauczycielka języka niemieckiego

Aleksandra Szwarc, nauczycielka edb, wos i historii

Katarzyna Świstek, psycholog i nauczycielka
w-f

Monika Wierzbicka, nauczycielka ed. wczesnoszkolnej, religii, pedagog

Sylwia Włodarczyk, nauczycielka historii i wos

Adrianna Żukowska, nauczycielka biologii i informatyki