Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

Rekrutacja 2019/2020

Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Fregata zaprasza dziewczęta w wieku 6-15 lat do Gdańska-Oliwy.

Dlaczego szkoła dla dziewcząt?

  1. dziewczęta - w szkole dla dziewcząt - zajmują najważniejsze miejsce
  2. szkoła dla dziewcząt przeciwdziała stereotypom - w szkole dla dziewcząt wszystkie zadania sa dla dziewcząt
  3. szkoła dziewcząt jest szkołą dla, a nie z dziewczętami
  4. absolwentki szkół żeńskich nawet 6-krotnie częściej wybierają studia na kierunkach technologicznych (STEAM), w porównaniu do absolwentek szkół koedukacyjnych
  5. szkoły dla dziewcząt kształtują liderów - pomagają kształtować poglądy i uczą jak je wyrażać
  6. szkoła dla dziewcząt korzysta z unikalnego stylu uczenia charakterystycznego dla dziewcząt
  7. szkoła dla dziewcząt stanowi inspirujące do rozwoju środowisko

Jak można poznać Szkołę Podstawową dla Dziewcząt Fregata?

  1. Umawiając się na spotkanie osobiste z Dyrektorem, Katarzyną Przybył-Tamowicz, 668 315 438
  2. Zgłaszając córkę na dzień we Fregacie emailem do sekretarza szkoły, p.Anny Świackiej na adres: sekretarz@fregata.edu.pl
  3. Przesyłając wniosek o przyjęcie córki do szkoły: *.doc

Rekrutacja do Szkoły dla Dziewcząt Fregata odbywa się w trzech prostych krokach:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i pierwsze spotkanie

W celu zapisania córki do Szkoły dla Dziewcząt prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłania go na adres fregata@fregata.edu.pl.

Po otrzymaniu formularza, Sekretarz Szkoły umawia z Rodziną termin pierwszego spotkania. W spotkaniu udział biorą oboje rodzice oraz przedstawiciel placówki. Celem spotkania jest omówienie modelu edukacyjnego i wychowawczego realizowanego w Szkole.

Wniosek o przyjęcie córki do Szkoły dla Dziewcząt: *.pdf , *.doc


Opłaty

W naszych szkołach istnieje system elastycznego czesnego, co oznacza, że opłaty są dostosowywane każdorazowo do sytuacji finansowej aplikującej rodziny. Dlatego po rozmowie z dyrektorem zapraszamy na drugie spotkanie, tym razem z dyrektorem ds. ekonomicznych, na którym wspólnie ustalimy wysokość czesnego.

Podpisanie dokumentów

Podpisanie przez Rodzinę oraz Pełnomocnika Zarządu (Dyrektor placówki) umowy o świadczeniu usług w szkole podstawowej, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie SKWER.

We wszystkich spotkaniach uczestniczą oboje Rodzice.


Potrzebujesz więcej informacji, masz pytania? Skontaktuj się z nami

Co proponujemy w szkole dla dziewcząt uczennicom i ich rodzicom?

W klasach 1-3

28 godzin obowiązkowych zajęć tygodniowo; w tym m.in. 5 godz. języka angielskiego, nauka pływania, zajęcia z języka kaszubskiego

Świetlica poranna w godzinach 7.15-8.00 oraz popołudniowa w godzinach 14.30-17.00

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające w dziedzinie nauk ścisłych, sportowych oraz artystycznych (kółko matematyczne, koło logicznego myślenia, projektowanie 3D, koło małych odkrywców, taniec, nauka jęz. hiszpańskiego).

W klasach 4-8:

38 godzin obowiązkowych zajęć tygodniowo; w tym 5 godz. w małych grupach, jęz. angielskiego, 2 godz. języka niemieckiego w małych grupach, język kaszubski.

W ramach zajęć pozalekcyjnych: rozwijanie zainteresowań w dziedzinie nauk ścisłych, sport (lekkoatletyka, pływanie, taniec).

Świetlica szkolna poranna od 7.15 do godz. 8 oraz popołudniowa do godz. 17.

Dla rodziców i uczennic:

Tutoring rodzinny – osobiste spotkania dla rodziców i uczennic z tutorem

Indywidualizacja procesów dydaktycznych i wychowawczych w ramach personalizacji

Poranna linia autobusowa z Wrzeszcza (ul. Do Studzienki 38) do Oliwy (Cystersów 13).

Szkolenia, kursy i wykłady z dziedziny wychowania i komunikacji.