Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dziewcząt

Rodzice we Fregacie

W codziennej komunikacji z Rodzicami posługujemy się agendami, planowanie rozwoju dziecka odbywa się poprzez opiekunów rodziny (tutoring rodzinny), ponadto Rodzice uczestniczą w wykładach dla rodziców, w każdej grupie jest również małżeństwo odpowiedzialne za współpracę (tzw. ROK-owie).

Zapraszamy do nas tych z Państwa, którym bliskie jest proponowane przez nas podejście do wychowania i edukacji swoich dzieci.

Rodzice Odpowiedzialni za Klasę – ROK-owie

Są to:

- Rodzice, którzy dobrze znają program wychowawczo-edukacyjny projektu
- na ogół dwa małżeństwa z każdej klasy i w jej obszarze działające.

ROK-ów powołuje Rada Zarządzająca danej placówki. Mianowanie tych osób na dany rok szkolny jest rozpatrywane pod kątem potrzeb placówki i okoliczności osobistych małżeństwa oraz ich dyspozycyjności. Na początku roku szkolnego wszystkim Rodzicom z grupy przedstawia się ROK-ów. ROK-owie otrzymują kontakty telefoniczne i mailowe do rodzin ze swoich klas.

ROK-owie:

- starają się, aby każda para Rodziców w danej klasie doświadczała w szkole ciepła, uwagi i zainteresowania,
- są sercem placówki, dążą do tego, aby autentycznie poświęć uwagę każdej rodzinie w klasie,
- opiekują się nowymi rodzinami i pomagają im zaaklimatyzować się w środowisku,
- poprzez osobisty kontakt zapewniają wsparcie rodzinom wtedy, kiedy tego potrzebują.